Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten

Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten
Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten
Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten
Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten
Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten
Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten
Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten
Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten
Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten
Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten
Arestasyon kèk prizonye ki te sove nan prizon kwadèboukè maten.
Aprè prizon kwadèboukè a te fin kase maten an, gen anpil prizonye ki ta sanble evade nan prizon an, men nan espas 2h nan laprè midi, lapolis arive poze lamen sou anpil nan prizonye sa yo ki te refije yo nan lekol mè ki tou pre prizon an.
Jiska prezan pa gen okenn nouvèl sou Anel Joseph ki te anprizone nan menm espas la.
Nan entèvansyon lapolis pou aprè midi an, youn nan prizonye yo rive pèdi lavi li aprè li te fin dezame yon ajan APENA. Yo te jwenn li an posesyon zam sila.
Rete branche ak nou pou rès enfomasyon yo!